inspired by you

Delivering growth and success

SCROLL

Tim

Marko Bešlić Kornelija Lojo Krešimir Kukec Dinko Novoselec, CFA Marko Varga, CFA

Marko Bešlić

Predsjednik uprave

Iskusan manager s preko 20 godina karijere na upravljačkim pozicijama u fondovskoj industriji, bankarstvu i M&A savjetovanju, uključujući složena financijska i organizacijska restrukturiranja, korporativna financiranja, preuzimanja i pripajanja.

linkedin

Kornelija Lojo

Članica uprave

20 godina iskustva na poslovima vezanim uz tržište kapitala; poslovima investicijskog bankarstva u bankama, u investicijskim društvima te društvima za upravljanje investicijskim fondovima.

linkedin

Krešimir Kukec

Zamjenik predsjednika nadzornog odbora & partner

20 godina karijere na hrvatskom tržištu kapitala i u bankarstvu, tijekom kojih je stekao veliko iskustvo u financijskoj analizi, M&A savjetovanju, strukturiranju složenih transakcija i prodaji kao i široku mrežu poslovnih kontakata i osobnih poznanstava s ključnim tržišnim sudionicima.

linkedin

Dinko Novoselec, CFA

Predsjednik nadzornog odbora & partner

Iskusan manager koji je preko 20 godina posvećen građenju financijskih institucija, od pionira prvih hrvatskih investicijskih fondova, preko 14 godina vođenja najveće hrvatske nebankovne financijske institucije, AZ mirovinskih fondova, gotovo od osnutka do imovine od preko 30 milijardi kuna, do fondova rizičnog kapitala i pionira u domaćoj industriji fondova poduzetničkog kapitala.

Marko Varga, CFA

Fond manager

20 godina iskustva na poslovima vezanim uz tržište kapitala u riznicama banaka, investicijskim društvima te društvima za upravljanje investicijskim fondovima, poslovima investicijskog bankarstva i poslovima ulaganja u nekretnine.

O nama

OPĆI PODACI OSNIVAČI, UPRAVA I NADZORNI ODBOR DJELATNOST, ODOBRENJE ZA RAD I FONDOVI DELEGIRANI POSLOVI NEUZIMANJE U OBZIR ŠTETNIH UČINAKA ODLUKA O ULAGANJIMA NA ČIMBENIKE ODRŽIVOSTI
TVRTKA

Inspire Investments d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

SJEDIŠTE

Ulica Andrije Hebranga 34, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

OIB

62573520714

MBS

081038488

NADLEŽNI SUD

Trgovački sud u Zagrebu

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Krešimir Kukec iz Zagreba, Ulica Metela Ožegovića 18, OIB: 49353984179

Dinko Novoselec iz Zagreba, Kranjčevićeva 44, OIB: 35751455327

UPRAVA

Marko Bešlić iz Zagreba, Ulica Ede Murtića 6, OIB: 48496020639, predsjednik uprave

Kornelija Lojo iz Zagreba, Sigetečka ulica 19, OIB: 59076437144, članica uprave

BROJ ODOBRENJA ZA RAD

Društvu Inspire Investments d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izdala je odobrenje za rad velikog UAIF-a, i to za obavljanje djelatnosti iz članka 11. stavka 1. točke 1. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima – upravljanje AIF-om, rješenjem od 27. svibnja 2021. godine, KLASA: UP/I 972-02/21-01/15; URBROJ: 326-01-22-21-14.

POPIS DJELATNOSTI ZA KOJE DRUŠTVO IMA ODOBRENJE ZA RAD

Osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

Održavanje računalne i programske opreme

F-JEDAN, d.o.o., OIB: 02864648811, Horvaćanska cesta 25, Zagreb

Održavanje aplikacije INKA

FUNDIT d.o.o., OIB: 13160762460, Rudeška cesta 244, Zagreb

Računovodstveni poslovi za društvo

IFA Savjetovanje d.o.o., OIB 96967390457, Petrovaradinska 1b, Zagreb

Neuzimanje u obzir štetnih učinaka odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti Neuzimanje u obzir štetnih učinaka odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti
DATUM OSNIVANJA / UPISA U SUDSKI REGISTAR

20. travnja 2016. godine

TEMELJNI KAPITAL

200.000,00 eura

RAČUNI DRUŠTVA U POSLOVNIM BANKAMA

Privredna banka Zagreb d.d.,
IBAN: HR5523400091110827816

OTP banka d.d.,
IBAN: HR5924070001100551873

Slatinska banka d.d.,
IBAN: HR5724120091139006073

Erste&Steiermärkische Bank d.d.
IBAN: HR6424020061101143652

NADZORNI ODBOR

Dinko Novoselec iz Zagreba, Kranjčevićeva 44, OIB: 35751455327, predsjednik nadzornog odbora

Krešimir Kukec iz Zagreba, Ulica Metela Ožegovića 18, OIB: 49353984179, zamjenik predsjednika nadzornog odbora

Tea Martinčić iz Zagreba, Drenovačka 1, OIB: 56949016045, članica nadzornog odbora

POPIS FONDOVA KOJIMA DRUŠTVO UPRAVLJA
 • INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d.

 • Inspire ALPHA otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom

 • Inspire BETA otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom

 • Inspire DELTA otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom

 • Inspire Private otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom

 • Inspire Equinox otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom

 • Inspire OMEGA otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom

 • KAIZEN otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom

Interna revizija

Mark Gabriel Consulting d.o.o., OIB: 33020255035, Velebitska ulica 18, Zagreb

Praćenje usklađenosti s relevantnim propisima

Regula Impero d.o.o., OIB: 72377816244, Hrvoja Macanovića 24, Zagreb

DOKUMENTI plus
Podaci o članstvu u nadzornim odborima Politika postupanja po pritužbama Politika primitaka Politika sudjelovanja Pravila privatnosti za ulagatelje Pravilnik upravljanja sukobom interesa Financijski izvještaji na 30.06.2017. godine Izvješētaj o kapitalu za 2017. godinu Revidirani financijski izvještaji na 31.12.2017. godine Financijski izvještaji na 30.06.2018. godine Izvještaj o kapitalu za 2018. godinu Revidirani financijski izvještaji na 31.12.2018. godine Financijski izvještaji na 30.06.2019. godine Izvještaj o kapitalu za 2019. godinu Revidirani financijski izvještaji na 31.12.2019. godine Financijski izvještaji na 30.06.2020. godine Izvještaj o kapitalu za 2020. godinu Revidirani financijski izvještaji na 31.12.2020. godine Financijski izvještaji na 30.06.2021. godine Izvještaj o kapitalu za 2021. godinu Revidirani financijski izvještaji na 31.12.2021. godine Financijski izvještaji na 30.06.2022. godine Općenita obavijest o postupku i uvjetima preračunavanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti Dvojno iskazivanje cijena Inspire Investments pristupio je Etičkom kodeksu za transparentno uvođenje eura Revidirani financijski izvještaji na 31.12.2022. godine Izvještaj o kapitalu za 2022. godinu APRIVATE obavijest ulagateljima 31.10.2023. Revidirani financijski izvještaji na 31.12.2023. godine Izvještaj o kapitalu za 2023. godinu

Fondovi

INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d.
 • INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom dioničko društvo je zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom osnovan je 1999. godine i namijenjen ulaganju u dionice. Najveći je zatvoreni investicijski fond u Republici Hrvatskoj.

 • Dionice fonda uvrštene su na trgovanje na Zagrebačkoj burzi pod oznakom SLPF.

 • Za više informacija posjetite sljedeći link

Inspire ALPHA otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
 • Inspire ALPHA otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom je hedge fond osnovan 2016. godine i namijenjen kvalificiranim i profesionalnim ulagateljima.

 • Za više informacija slobodno nas kontaktirajte.

Inspire BETA otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
 • Inspire BETA otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom je hedge fond osnovan 2022. godine i namijenjen kvalificiranim i profesionalnim ulagateljima.

 • Za više informacija slobodno nas kontaktirajte.

Inspire DELTA otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
 • Inspire DELTA otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom je obveznički fond osnovan 2022. godine i namijenjen kvalificiranim i profesionalnim ulagateljima.

 • Za više informacija slobodno nas kontaktirajte.

Inspire Private otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
 • Inspire Private otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom je dionički fond osnovan 2008. godine i namijenjen kvalificiranim i profesionalnim ulagateljima.

 • Za više informacija slobodno nas kontaktirajte.

Inspire Equinox otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
 • Inspire Equinox otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom je hedge fond osnovan 2023. godine i namijenjen je kvalificiranim i profesionalnim ulagateljima.

 • Za više informacija slobodno nas kontaktirajte.

Inspire OMEGA otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
 • Inspire OMEGA otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom je hedge fond osnovan 2023. godine i namijenjen je kvalificiranim i profesionalnim ulagateljima.

 • Za više informacija slobodno nas kontaktirajte.

KAIZEN otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
 • KAIZEN otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom je hedge fond osnovan 2023. godine i namijenjen je kvalificiranim i profesionalnim ulagateljima.

 • Za više informacija slobodno nas kontaktirajte.


Inspire Investments d.o.o.
Ulica Andrije Hebranga 34
HR-10000 Zagreb

T +385 (0)1 646 3875
info@inspire.investments