INSPIRIO ZAIF

INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom dioničko društvo, Ulica Andrije Hebranga 34, Zagreb je zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom kojim uz odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga upravlja društvo Inspire Investments d.o.o., Ulica Andrije Hebranga 34, Zagreb.

OPĆI PODACI UPRAVA I NADZORNI ODBOR DIONICE FONDA DOKUMENTI FONDA
TVRTKA FONDA

INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d.

SKRAĆENA TVRTKA FONDA

INSPIRIO ZAIF d.d.

SJEDIŠTE

Ulica Andrije Hebranga 34 10000 Zagreb Republika Hrvatska

OIB

06371858079

MBS

030064066

NADLEŽNI SUD

Trgovački sud u Zagrebu

DATUM OSNIVANJA / UPISA U SUDSKI REGISTAR

Fond je osnovan 23. veljače 1999. godine.

TEMELJNI KAPITAL

6.092.836,00 eura

UPRAVA
  • Marko Bešlić iz Zagreba, Ulica Ede Murtića 6, OIB: 48496020639, predsjednik uprave

  • Kornelija Lojo iz Zagreba, Sigetečka ulica 19, OIB: 59076437144, članica uprave

NADZORNI ODBOR
  • Krešimir Kukec iz Zagreba, Ulica Metela Ožegovića 18, OIB: 49353984179, predsjednik nadzornog odbora

  • Petra Maksan, iz Pakoštana, Bana Josipa Jelačića 55, OIB: 68292965937, zamjenica predsjednika nadzornog odbora

  • Ana-Marija Mamić, iz Zagreba, Ulica Vladimira Nazora 48A, OIB: 90258202570, članica nadzornog odbora

  • Vjekoslav Zadro, iz Zagreba, Trg kralja Petra Svačića 4, OIB: 84831538902, član nadzornog odbora

  • Boris Borzić, iz Sesveta, Ulica Ive Paraća 5, OIB: 95756891393, član nadzornog odbora

DIONICE FONDA

Oznaka dionice fonda na
Zagrebačkoj burzi d.d.: SLPF
ISIN: HRSLPFRA0004

Temeljni kapital fonda podijeljen je na 3.046.418 dionica.
Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 2,00 eura.

Dionice fonda su redovne i glase na ime.
Dionice fonda su neograničeno prenosive.
Fond ne može izdavati povlaštene dionice i dionice s različitim pravima.

Dionice fonda postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu SKDD d.d.

Prijenos dionica, kao i svaka druga promjena stanja evidentira se na računu dioničara u SKDD d.d. u skladu s pozitivnim propisima i pravilima SKDD d.d.

PREDMET POSLOVANJA FONDA

Prikupljanje novčanih sredstava javnom ponudom svojih dionica i ulaganje tih sredstava u skladu sa zakonom, prospektom kada je primjenjivo, pravilima i statutom fonda.

BROJ ODOBRENJA ZA RAD

Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, KLASA: UP/I-450-08/98- 01/134; URBROJ: 567-02/99-8, od 18. veljače 1999. godine, odobreno je osnivanje i upravljanje fondom.

Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I-451-04/14-06/28; URBROJ: 326-01-440-443-15-5, od 09. siječnja 2015. godine izdano je odobrenje za rad fonda u obliku zatvorenog alternativnog investicijskog fonda, te tvrtka glasi INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d.

RAČUN FONDA

OTP banka d.d., IBAN HR8324070001300024181

DEPOZITNA BANKA

OTP banka d.d., Domovinskog rata 64, Split

PREGLED VRIJEDNOSTI DIONICECijena dionice SLPF na Zagrebačkoj burzi d.d. prije dana 01. siječnja 2023. godine iskazana je u kunama, a nakon tog datuma u eurima. Fiksni tečaj konverzije je 7,53450 kuna za 1 euro.

Financijska izvješća

Obavijesti

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 29.02.2024.

Izvještaj sukladno članku 176. ZAIF-a_poluga_31.12.2023.

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.01.2024.

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.12.2023.

Obavijest o ostavci člana Nadzornog odbora

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.11.2023.

Obavijest o nebitnim promjenama Pravila

Obavijest o promjeni burzovne oznake financijskog instrumenta

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.10.2023.

Obavijest SKDD-a o preračunavanju temeljnog kapitala

Obavijest o rješenju Trgovačkog suda

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.09.2023.

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.08.2023.

Odluke glavne skupštine SZAIF d.d.

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.07.2023.

Izvještaj sukladno članku 176. ZAIF-a_poluga_30.06.2023.

Vrijednost neto imovine po dionici 30.06.2023.

Obavijest o pozivu za Glavnu skupštinu

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.05.2023.

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.04.2023.

Dostava izvješća sukladno članku 13.

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.03.2023.

Izvještaj sukladno članku 176. ZAIF-a_poluga_31.12.2022.

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 28.02.2023.

Obavijest vezano za Upravu 20.02.2023

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.01.2023.

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.12.2022.

Promjena glasačkih prava Prof Plus

Promjena glasačkih prava APrivate

Obavijest o vlastitim dionicama 22.12.2022.

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.11.2022.

Obavijest vezano za Upravu

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.10.2022.

Izjava društva u vezi objava povezanih s održivosti u sektoru financijskih usluga

Obavijest o promjenama u glasačkim pravima

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.09.2022.

Općenita obavijest o postupku i uvjetima preračunavanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.08.2022.

Dvojno iskazivanje cijena

Inspire Investments pristupio Etičkom kodeksu za zamjenu kune eurom

Odluke glavne skupštine SZAIF d.d.

Obavijest vezano za Upravu_31.08.2022.

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.07.2022.

Izvještaj sukladno članku 176. ZAIF-a

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.06.2022.

Obavijest o pozivu za Glavnu skupštinu

Obavijest o promjenama u glasačkim pravima sukladno čl. 482

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.05.2022.

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.04.2022.

Izvještaj sukladno članku 176. ZAIF-a_29.04.2022.

Dostava izvješća sukladno članku 13.

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.03.2022.

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 28.02.2022.

Obavijest o vlastitim dionicama

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.01.2022.

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.12.2021.

Obavijest o promjenama u glasačkim pravima_30.12.2021.

Obavijest o promjenama u glasačkim pravima_30.12.2021

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.11.2021.

Pravila SZAIF d.d. važeća do 01.12.2021.

Obavijest o nebitnim izmjenama Pravila društva SZAIF d.d.

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.10.2021

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.09.2021.

Obavijest o vlastitim dionicama_07.10.2021.

Obavijest o nebitnim promjenama Pravila društva SZAIF d.d._27.09.2021.

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.08.2021.

Obavijest o vlastitim dionicama_23.09.2021.

Obavijest o delegiranju poslova Interne revizije

Obavijest o promjeni adrese SZAIF d.d.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica

Odluke glavne skupštine SZAIF d.d._25.08.2021.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica_25.08.2021.

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.07.2021.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica_18.08.2021.

Obavijest vezano za Upravu_09.08.2021.

Obavijest o zaprimljenom dopisu društva Inspire Investments d.o.o.

Obavijest o Rješenju HANFA-e o pripajanju društva AUCTOR INVEST d.o.o. društvu Inspire Investments d.o.o.

Izvještaj sukladno članku 176. ZAIF-a_28.07.2021.

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.06.2021.

Obavijest vezano za Upravu SZAIF d.d.

Poziv na Glavnu skupštinu društva SZAIF d.d

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.05.2021.

Obavijest o promjeni u glasačkim pravima_AUCTOR_18.05.2021.

Obavijest o promjeni u glasačkim pravima_LIPA-PROMET_18.05.2021.

Obavijest o promjeni u glasačkim pravima_AUCTOR HOLDING a.s._18.05.2021.

Obavijest o promjeni u glasačkim pravima_ENERGIA NATURALIS_18.05.2021.

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.04.2021.

Obavijest o promjeni u glasačkim pravima_AUCTOR HOLDING a.s._13.05.2021.

Obavijest o promjeni u glasačkim pravima_LIPA-PROMET_13.05.2021.

Odluke Glavne skupštine SZAIF d.d._13.05.2021.

Obavijest o promjeni u glasačkim pravima_Inspire Investments_12.05.2021.

Obavijest o promjeni u glasačkim pravima_AUCTOR HOLDING a.s.

Obavijest o vlastitim dionicama na 30.04.2021.

Izvještaj sukladno članku 176. ZAIF-a_30.04.2021.

Izvješće sukladno članku 13. Uredbe (EU) 2015_2365-AIF

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.03.2021.

Obavijest vezano za Upravu SZAIF d.d._01.04.2021.

Poziv na Glavnu skupštinu društva SZAIF d.d._29.03.2021.

Obavijest o ostavci člana Nadzornog odbora

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 28.02.2021.

Obavijest o nebitnim izmjenama Pravila SZAIF_SFDR Uredba

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.01.2021.

Obavijest o sporu_25.05.2021.

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.12.2020.

Izvješće o preuzimanju SZAIF_26.01.2021.

Obavijest o izmjenama i dopunama Pravila SZAIF_29.12.2020.

Mišljenje Uprave Ciljnog društva o ponudi za preuzimanje

Obavijest o promjenama u Nadzornom odboru SZAIF d.d od 22.12.2020.

Odluke Glavne skupštine SZAIF d.d. od 18.12.2020.

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.11.2020.

Ponuda za preuzimanje

Obavijest vezano uz upravu SZAIF d.d._01.01.2021.

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.10.2020.

Poziv na Glavnu skupštinu društva SZAIF d.d._04.11.2020.

Obavijest o ostavci člana Nadzornog odbora_30.10.2020.

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.09.2020.

Obavijest o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.08.2020.

Odluke Glavne skupštine 31.08.2020.

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.07.2020.

Izvještaj sukladno članku 176. ZAIF-a_30.07.2020.

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.06.2020.

Obavijest o ostavci članova u Nadzornom odboru

Poziv na Glavnu skupštinu društva SZAIF d.d._21.07.2020.

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.05.2020.

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 30.04.2020.

Obavijest o promjeni u glasačkim pravima_Auctor d.o.o.

Obavijest o promjeni u glasačkim pravima_NEK Fond

Izvješće sukladno članku 13. Uredbe (EU) 2015_2365_AIF_30.04.2020

Izvještaj sukladno članku 176. ZAIF-a_30.04.2020

Obavijest o vlastitim dionicama_30.04.2020

Osobe koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti_transakcije

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.03.2020

Obavijest o sporu_06.04.2020

Politika pridruzivanja i alokacije naloga

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 29.02.2020

Odluka o radu izvan prostorija društva_COVID-19

Osobe koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti_transakcije_13.03.2020

Objava o utjecaju COVID-19 na poslovanje Izdavatelja

Osobe koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti_transakcije_02.03.2020

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.01.2020

Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.12.2019

Arhiva obavijesti


Inspire Investments d.o.o.
Ulica Andrije Hebranga 34
HR-10000 Zagreb

T +385 (0)1 646 3875
info@inspire.investments