INSPIRE INVESTMENTS – IZVJEŠTAJ O KAPITALU ZA 2018. GODINU

Izvještaj o kapitalu za 2018. g. – Inspire Investments d.o.o.