INSPIRE INVESTMENTS – IZVJEŠTAJ O KAPITALU ZA 2017. GODINU

Izvještaj o kapitalu za 2017. g. – Inspire Investments d.o.o.