INSPIRE INVESTMENTS – IZVJEŠTAJ O KAPITALU ZA 2016. GODINU

Izvještaj o kapitalu za 2016. g. – Inspire Investments d.o.o.