Izjava društva u vezi objava povezanih s održivosti u sektoru financijskih usluga

Izjava društva u vezi objava povezanih s održivosti u sektoru financijskih usluga