INSPIRE INVESTMENTS – IZVJEŠTAJ O KAPITALU ZA 2019. GODINU

Izvještaj o kapitalu za 2019. g. – Inspire Investments d.o.o.